Juhannusinventaari

Keskiviikko 21.6.2023


Varha eli Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023. Suurimmat siirtymän riskit liittyivät palveluiden saumattomaan jatkumiseen, palkanmaksuun, asiakasmaksujen perimiseen asiakkailta ja laskujen sekä etuuksien maksukykyyn. Mediassa olemme näkyneet pääosin haasteiden ja ongelmien merkeissä, vaikka paljon näihin kuukausiin on mahtunut onnistumisiakin. 

Varhan toiminta käynnistyi palveluiden jatkuvuuden ja palkanmaksun osalta erinomaisesti. Vaikka pistemäisiä ongelmia palvelutuotannossa ilmeni ja ilmenee lähinnä järjestelmiin liittyen, mitään katastrofaalista ei tapahtunut. Palkanmaksu yli 23 000 ammattilaiselle on onnistunut 99 prosenttisesti koko kevään ajan. Näistä onnistumisista haluan erityisen lämpimästi kiittää Varhan ammattilaisia!

Asiakasmaksujen kanssa ollaan edetty viimeisen kahden kuukauden aikana hyvin, etuisuudet on maksettu suurelta osin. Kehnoimmin olemme onnistuneet laskujen maksussa ja siinä tulee olemaan ongelmia erityisesti kesäaikana. Nämä ovat siirtymään liittyviä ongelmia, jotka saadaan toivottavasti ratkottua tämän vuoden aikana.

Pula ammattilaisista kaikissa toiminnoissamme on haastanut meitä valtavasti. Kysymys on pitkälti peritystä ongelmasta, ei pelkästään itse aiheutetuista ongelmista. Mitä kauemmin Varha on työnantajana ollut olemassa, sitä enemmän vastuu tilanteesta siirtyy meille. Asiaa pyrimme ratkomaan strategisella Ammattilaisten arvostama -hankkeella, jossa panostamme henkilöstön pito- ja vetovoimaan.

Muita perimiämme ongelmia ovat vapaaehtoisen valmistelun puuttuminen Varsinais-Suomessa, johon liittyvät asiakas- ja potilastietojärjestelmien hajanaisuus, erityisen runsaslukuinen ja monipuolinen kuntakenttä erilaisine toimintatapoineen ja palkkausjärjestelmineen. On selvää, että 34 organisaation fuusio alle vuodessa on lähes mahdotonta. Tämä on haastanut ensin valmistelijoita, tämän vuoden puolella johtoa ja koko henkilöstöä hurjalla tavalla. Pelkästään asiakas- ja potilastietojärjestelmiä ollaan kuitenkin onnistuttu vähentämään lähes 50:stä alle 20:een ja Varhan tapaa toimia rakennetaan täydellä höökällä. Tekemistä ei siis ole puuttunut.

Itse aiheuttamamme ongelma on organisaatiomallimme raskaus. Päätöksenteko ollaan hajotettu hyvinvointialueiden valtavirrasta poiketen taloudesta ja toiminnasta vastaaviin tuotantolautakuntiin ja useaan jaostoon, mikä haastaa integraatiotavoitetta erityisesti. Alunperin meillä piti olla ikäkaarilautakunnat, joissa olisi keskitytty tuotannon sijaan asiakkaisiin. Viranhaltijaorganisaatiossa taas integraatiosuuntaa emme ole tietoisesti valinneet vaan integraatiota teemme perusterveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidon että sosiaalipalveluiden suuntaan. Organisaatiomalli kaipaa tarkastelua jokaisen talousarviovalmistelun yhteydessä. Meidän on pyrittävä kaikin voimin asiakaslähtöisyyteen professio- ja tuotantolähtöisyyden sijaan. Muutokset ovat onneksi tehtävissä ja ne myös helpottavat ammattilaistemme arkea sekä päätöksentekoa. 

Aluehallitus on päättänyt yli 250 pykälää. Olemme kokoontuneet lähes joka tiistai joko kokoukseen tai iltakouluun. Kerätyn palautteen perusteella hallituksen pöytäkunta on erityisen tyytyväinen avoimeen ja luottamukselliseen keskusteluilmapiiriin, jossa erilaisia näkökulmia ja laaja-alaista osaamista voi tuoda rohkeasti esiin keskusteluissa. Puheenjohtajana en voi kuin olla onnellinen niin laaja-alaisesta osaamisesta hallituksen pöydässä. Iso, iso kiitos aivan mahtaville hallituskollegoilleni tekemästämme työstä!

Palvelustrategiatyö on ollut yksi tärkeimmistä päätöksentekoasioista kevään ajan. Hallituksen ja johtoryhmän yhteisellä Tanskan ja Ruotsin matkalla mukaan tarttui oivalluksia mm. mielenterveyspalveluiden portaista ja urapolkumalleista. Työ jatkuu lomien jälkeen ja valmista pitäisi tulla marraskuussa. Kohtalonkysymys strategiassa on: kokoammeko me asiakkaat ammattilaisten ympärille vai ammattilaiset asiakkaiden ympärille. Kokoomusryhmän tavoitteena on jälkimmäinen.

Muutama onnistuminen on vielä syytä jakaa tästä keväästä. Yhteistyö järjestöjen kanssa on ollut erinomaista ja niittänyt kiitosta. MLL palkitsi aluehallituksen lasten ja nuorten eteen tekemästämme työstä. Erinomaista vuoropuhelua kävimme kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa Turun messukeskuksessa Hyvinvointia yhdessä -tapahtumassa toukokuussa.

Henkilöstön yhteisöllisyyteen olemme halunneet panostaa. Ehdottamani festari-idea jalostui työntekijöiden kanssa malliksi, jossa tarjolla on useammat festarit Varsinais-Suomessa. Työntekijämme saavat valita, mihin festariin kukin osallistuu. Festareilla on varhalaisten oma tapahtumateltta. 

Tapahtumista ja ylipäätään viestinnästä haluan esittää lämpimän kiitoksen viestintäyksiköllemme, joka on ollut kuin majakan valo haastavassa ajokelissä kevään aikana!

Yhteistyö niin YTA-alueen (Varha, Satakunta, Pohjanmaa) kuin koko Suomen hyvinvointialueiden kanssa on tiivistynyt. Aluehallitusten puheenjohtajat ja YTA-alueen johto vierailivat Turussa kevään aikana. Lisäksi olen osallistunut kymmeniin tapaamisiin ja tapahtumiin, joissa minulla on ollut ilo ja kunnia pitää puheenvuoroja Varhasta.

Kevät ei ole ollut keveä eikä aina hauskakaan. Silti jokaisena aamuna olen tarttunut innolla päivän tehtäviin, sillä työ, jota saamme tehdä, on enemmän kuin merkityksellistä. Toimivat sotepe-palvelut jokaiselle varsinaissuomalaiselle ja terveestä taloudesta huolehtiminen ovat intohimoni – edelleen.

Hyvää kesää!

Sanna