Tekoja

Politiikka ei suinkaan ole pelkkiä periaatteita tai puheita. Se on mitä suurimmassa määrin tekoja.

Johtaminen. Hyvä johtaminen on politiikassakin kaiken a ja o. Kaarinan kokoomuksen 17-henkisen valtuustoryhmän puheenjohtajana toimin yli neljä vuotta. Sinä aikana uudistimme valtuustoryhmämme toiminnan varsin avoimeksi ja keskustelevaksi. Päätöksiä ei juntata, vaan me rakennamme yhteisen näkemyksen asioihin jo lautakuntatasolla. Yhteisen näkemyksen takana on helpompi seistä linjakkaasti lautakunnista aina valtuustokäsittelyyn saakka. Siviilityössäni olen johtanut erikokoisia organisaatioita vuodesta 2006 saakka.

"Arvostan johtajassa osaamista, kokemusta ja ennen kaikkea rohkeutta. Sannalla on näitä kaikkia ja rohkeudesta annan täydet pisteet." kansanedustaja Anne-Mari Virolainen.

Uudistaminen. Politiikassa tai työelämässä ei voi pysyä vain paikoillaan, vaan toiminta- ja ajattelutapoja on kyettävä uudistamaan säännöllisesti. Ehdotukseni pohjalta olemme Kaarinassa luoneet yhteiset pelisäännöt muun muassa luottamuspaikkojen jakamiseen. Ihmisten on helpompi sitoutua periaatteisiin, kun ne on sovittu avoimesti ja läpinäkyvästi ennen vaaleja. Tämä on parantanut ilmapiiriä toiminnassamme merkittävästi. Myös oman yritykseni liiketoiminta perustuu uudelle tavalle tehdä. Tuotamme kuntoutusta ja elämyksiä ikääntyneille digitaalisesti ja teknologian avulla.

"Sannalla on tarvittava osaaminen ja rohkeus uudistaa." Kaarinan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Kari Friman.

Yhteinen etu. Politiikassa ei todellakaan ole kyse pelkästään yksittäisen ihmisen edusta, vaan yhteisistä asioista ja parhaan mahdollisen lopputuloksen löytämisestä yhdessä. Valtuustoryhmän puheenjohtajana olen tottunut neuvottelemaan yhteisen nimittäjän löytämiseksi ja Kaarinassa puolueiden välinen yhteistyö on tällä valtuustokaudella ollut keskustelevampaa ja mennyt parempaan suuntaan. Kannatan erityisen lämpimästi seudullista yhteistyötä ja mielelläni näkisin kokoomuspäättäjien tekevän yhteistyötä päätettävien asioiden osalta. Oma eduskuntavaalikampanjani 2015 sai paljon kehuja puoluejohtoamme myöden sen tekemisen meiningistä, raikkaudesta ja reiluudesta muita ehdokkaita kohtaan. Toimiessani Anne-Mari Virolaisen kampanjapäällikkönä 2019 oma kokemukseni yhdessä tekemisestä ja toisten auttamisen tärkeydestä entisestään vahvistui.

"Sanna on analyyttinen ja innovatiivinen päättäjä, joka tekee periksiantamattomasti töitä oikeiksi katsomiensa asioiden eteen. On ollut ilo toimia hänen kanssaan yhteistyössä kuntapolitiikassa kahden valtuustokauden ajan." Valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen Hanna Sirkiä

Talousosaaminen. Talous ei ole yhteiskunnassamme itseisarvo, vaan se on työkalu ylläpitää oikeudenmukaista ja toimivaa yhteiskuntajärjestelmäämme. Tuotantotalouden diplomi-insinöörinä, yrittäjänä ja useamman kauden valtuutettuna toimintakatteet ja käyttöasteet ovat minulle arkipäivää. Vuonna 2017 tein sinnikkäästi töitä, jotta kaupungin budjetissa ollut 3% henkilöstölukuihin budjetoitu virhe korjattaisiin. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset olivat jääneet huomaamatta ja puhuin asiasta kaksi kuukautta, ennen kuin budjetti korjattiin.

"Sannalla on erinomainen kyky poimia nopeasti oleelliset talousasiat isoista numeroaineistoista." Tilikunta oy:n hallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Päivi Lehtovaara

Sisällöt. Politiikassa ei todellisuudessa ole kysymys vain siitä, miltä asiat näyttävät, vaan myös siitä, miten asiat oikeasti ovat. Peräänkuulutan jokaisessa luottamustehtävässäni tiedolla johtamista. Se tarkoittaa toisinaan selvityksiä ja raportointia tai tieteellisten tutkimusten tuomista päätöksenteon tueksi. Päätöksiä ei pidä tehdä pelkän mielipiteen pohjalta, vaan faktat ratkaisevat. Aloitteestani Kaarinaan on laadittu kiinteistöstrategian työkalu: tilankäyttöraportti. Siinä on ajantasaisesti kaikki kaupungin hallinnassa olevat tilat ja kiinteistöt, niiden neliöt, kustannukset ja käyttötarkoitus. Tulevaisuudessa raporttiin tulee myös kuntoarvio asteikolla 1-5 ja tilojen käyttöasteet. Ideoimieni valtuustoaloitteiden pohjalta kaikki kaupungin projektit ja kehityshankkeet on koottu yhteen projektisalkkuun ja avoin ostoreskontra julkaistiin vuoden 2021 alussa.

"Sotealueen päätöksenteossa tarvitaan minusta kaikkein eniten juuri Sannan kaltaista alan asiantuntijaa, joka ei itse ole sote-alueeseen työsuhteessa." Mikko Aaltonen, Kaarinan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja.

Viestintä. Viestintä on politiikassa yksi nykyajan välttämättömiä perustaitoja. Opettajana työskentelen puheviestinnän ammattilaisena, entisenä freelancer -toimittajana ja blogistina olen kirjoittanut satoja ellen tuhansia juttuja. Hyvä viestintä ei ole kuitenkaan yksisuuntaista tiedottamista, vaan se on myös kykyä kuunnella. Paras kehu, jonka olen saanut kahdelta esihenkilöltäni, liittyy taitooni kuunnella aidosti.

Ihmisyys. Hyvä poliitikko, hyvä ihminen, hyvä johtaja on myös inhimillinen ja ymmärtää ihmisten erilaisia elämäntilanteita, iloja ja murheita. Inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus ovat kaikessa tekemisessäni tärkein lähtökohtani.

"Sanna ymmärtää eri sukupolvien näkökulmaa." - Heli-Maarit Makkonen, Kaarina