Hyvää arkea!

Kun puhumme politiikasta, puhumme ihmisten arjesta.

Politiikka ei ole mitään arkielämästä irrallaan olevaa ketkuilua tai kähmintää, vaan politiikassa päätetään meidän jokaisen arkeen vaikuttavista asioista. Poliitikkojen pitää tuntea, millaista on suomalainen arki; mikä siinä on hyvää, mitä pitää parantaa. Minusta politiikan keskiössä pitää olla ihmisten hyvä arki. #hyväarki

Kun puhumme työstä ja työllisyydestä, puhumme yrityksistä ja yrittämisestä.

Työn ja yrittämisen on aina oltava kannattavaa, mutta myös houkuttelevaa. Nyt yhteiskunta tarjoaa liian monelle houkuttelevampana työn tekemättä jättämisen. Yhtälö on kestämätön.

Yrittäminen on paljon muutakin kuin yrittäjyyttä: yrittää voi työntekijänä, työnantajana, eläkeläisenä, vanhempana tai työttömänä. Kysymys on enemmän asenteesta ja ilmapiiristä. Suomi tarvitsee kipeästi tekemisen meininkiä ja kunnon pöhinää! #pöhinää

Yhteiskunnan on kyettävä tarjoamaan yrityksille vakaa toimintaympäristö muun muassa lainsäädännön, verotuksen ja toimivan infrastruktuurin muodossa. Tulevaisuuden työpaikat syntyvät pääasiassa pk-sektorille. Yhteiskuntamme on pitkälti rakennettu suuryritysten mittakaavaan, mutta meidän on kyettävä rakentamaan joustavuutta, joka helpottaa pienempien yritysten toimintaa, työllistämismahdollisuuksia ja kasvua.

Työn ja yrittämisen mahdollisuudet eivät parane ilman tervettä taloutta ja terve talous ei synny ilman työtä ja yrittämistä. Talousasiat eivät ole vain talousosaston tai valtionvarainministeriön murheita, vaan siinä missä jokaisen yksityishenkilön on pidettävä menot kuluja pienempinä, myös jokaisen politiikon pitää ymmärtää niin lukuja kuin talouden tasapainokin. Menot ja tulot on mitoitettava tasapainoon. Tuotantotalouden diplomi-insinöörinä, yrittäjänä ja yrityselämän kasvattina talousasiat ovat minulle jokapäiväisiä. #tervetalous

Terve talous edellyttää kehittyäkseen hyvinvoivia ihmisiä. Ihmisten hyvinvointi syntyy ensisijaisesti terveydestä, läheisistä ihmisistä ja työstä. Toimiva terveydenhuolto on yksi keskeisiä mielenkiinnonkohteitani. Sosiaali- ja terveyspuolella on uskallettava rohkeasti ajatella asioita myös toisin ja luoda uusia tapoja tuottaa palveluita inhimillisesti ja taloudellisesti hyvin.

Kun puhumme tulevaisuudesta, puhumme erityisesti lapsista ja nuorista.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkeimpiä arvojani päätöksenteossa. Lapsissamme on tulevaisuus, mutta myös menneisyys; he maksavat sekä oikeista että vääristä päätöksistä kaikkein pisimpään. Tavoitteenani on hyvä ja toimiva arki, mutta myös hyvä tulevaisuus, jossa on toivoa. #lapset

Suomessa mietimme usein asioita aikuisten oikeuksina. Aikuisten oikeudet ohittavat valitettavan usein laspen parhaan edun ja päätöksenteossa yksi tavoitteeni on, että asioita osattaisiin katsoa myös lasten oikeuksista käsin. Jokaista tehtyä päätöstä on myös arvioita oikeudenmukaisuuden kannalta.

Yksi suurimmista intohimoistani on koulun ja koulutuksen kehittäminen. Toivon, että kaikissa päätöksissä osaaminen olisi keskiössä ja puhuisimme siitä, millaista osaamista Suomi nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee. Osaaminen ei kuitenkaan ole koulutuksen synonyymi, vaan oikea osaaminen syntyy koulutuksen, työ- ja elämänkokemuksen sekä asenteen summana. #oikeaosaaminen

Kun puhumme poliitikoista, puhumme niistä, jotka johtavat tätä maata kohti tulevaisuutta.

Poliitikkojen tehtävä ei ole takertua vanhaan ja haikailla menneitä aikoja, vaan katsoa rohkeasti riittävän pitkälle tulevaisuuteen; miten meidän on muututtava, jotta menestymme tulevaisuudessakin. Muutos ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, eikä muutosta pidä tehdä ilman suuntaa. Suomi tarvitse uutta ajattelua ja uusia tapoja pärjätäkseen tulevaisuudessakin. #uusitapa

En näe järkeä poliitikkona olla päättämässä vain eteen tuoduista asioista. Meidän tehtävämme on hahmottaa iso kuva ja näyttää suuntaa, mihin olemme viemässä ja kehittämässä Varsinais-Suomea, koko Suomea. #isokuva

Politiikkaa ei tehdä tulevaisuudessa kabineteissa eikä ehkä edes kokouksissa pönöttämällä, vaan politiikka muuttuu avoimemmaksi. Politiikka voi olla myös luonteva osa arkea ja yhteiskuntaa voimme kehittää vaikka liikunnan parissa, lenkillä tai jumpassa. #liike

Valta ja vastuu eivät voi kulkea eri puolilla tietä - politiikassakaan. Tarvitsemme rohkeita, sydämeltään sivistyneitä, suoraselkäisiä ja jämäköitä johtajia politiikkaan. Politiikassa oikeasta elämästä hankittu työkokemus, ihmisten johtaminen, arjen ymmärrys ja yrittäjyystaidot eivät saa olla häpeä, vaan etu.

Näiden arvojen pohjalta teen rohkeaa ja avointa politiikkaa eli Hyvää Arkea! Yhteiskunnallamme ei ole varaa välinpitämättömyyteen, laiskuuteen tai pysähtyneisyyteen. Terve talous, oikea osaaminen, ihmisten hyvinvointi ja tekemisen meininki edellyttävät kehittyäkseen fiksuja tulevaisuuden päättäjiä. Siksi kampanjani ja poliitikkani yhteinen nimittäjä on #hyväarki.