Oikeat palvelut oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan

Perjantai 31.12.2021 klo 11.06


Kirjoitin aiemmin siitä, miten tarvitsemme oikeita palveluita, oikeaan aikaan. Ei ole myöskään samantekevää, missä palvelut ovat saatavilla.

Kaikki alueen tarjoamat palvelut voidaan jakaa palvelutason lisäksi käyttötarpeen mukaisesti kolmeen koriin: usein, toisinaan ja harvoin tarvittavat palvelut.

Usein tarvittavat palvelut ovat päivittäin tai enintään kerran kuukaudessa tarvittavia palveluita kuten ikäihmisten kotipalvelut ja kouluterveydenhuolto. Nämä palvelut on tuotava mahdollisimman lähelle ihmistä ja nämä palvelut on kyettävä tarjoamaan jokaiseen nykyiseen kuntaan.

Toisinaan tarvittavia palveluita me käytämme muutaman kerran vuodessa esimerkiksi käynti hammaslääkärillä tai erikoislääkärillä. Toisinaan tarvittavat palvelut tarjotaan laajempiin sotekeskuksiin kuitenkin mahdollisimman lähelle ihmisiä. Tutkimustuloksia tarvitaan riittävän väestöpohjan määrittämiseksi, mutta sotekeskuksissa on alustavasti esimerkiksi vuodeosastot, laaja diagnostiikka ja yleisimpien erikoislääkäreiden vastaanotot.

Kolmas ryhmä on harvoin tarvittavat palvelut esimerkiksi leikkaukset ja vaativan tason diagnostiikka esimerkiksi magneettikuvaus. Harvoin tarvittavat palvelut vaativat taakseen mahdollisimman ison väestöpohjan, parhaan mahdollisen diagnostiikan ja hoidon rakentamiseksi. Harvoin tarvittavissa palveluissa kaikkein tärkeintä on sen mahdollisimman hyvä onnistumisprosentti. Vaativia leikkauksia ei tehdä sotekeskuksissa, kaikkein vaativimpia ei edes omassa yliopistollisessa sairaalassa, vaan niiden vuoksi voi kerran elämässä matkustaa vaikka Tampereelle.

Kaikkia näitä kolmea ryhmää tarkastellaan vielä kolmen eri toteutustavan kautta: voidaanko palvelu tuottaa laadukkaasti etäyhteyksin vai pitääkö palvelu tuottaa fyysisesti. Jos palvelu vaatii fyysisen tapaamisen, kumpi liikkuu: asiakas vai henkilöstö. Kun liikkeellä on henkilöstö, se tarkoittaa esimerkiksi tietyn erikoislääkärin vastaanottoja omassa sotekeskuksessa. Enää ei siis välttämättä lähdetä TYKS:iin vastaanotolla vaan oma lääkäri tai hoitaja on todennut vaikka korvalääkäritarpeen ja vastaanotto on kerran viikossa.

Meidän on siis onnistuttava tuottamaan oikeat palvelut, oikeaan aikaan ja vieläpä oikeaan paikkaan, ihminen edellä.