Vaalirahoituksesta

Lauantai 18.4.2015 - Sanna Vauranoja


Kuulun niihin, jotka ovat jättäneet oman ennakkoilmoituksensa vaalirahoituksestaan. Tässä on minun ilmoitukseni. 

Budjettini on 30 000 euroa, joka voi toisista vaikuttaa isolta summalta, toisista taas pieneltä. Minusta budjetti on sopiva. Siihen sisältyy televisiomainoskampanja, joitakin lehti-ilmoituksia, mainontaa sosiaalisessa mediassa, digimainontaa, tienvarsimainoksia ja suoraan kotitalouksiin jaettavia mainoksia. Budjettini myös kertoo siitä, että emme vain puhu avoimuudesta, vaan se on ennen muuta tekoja. Se kertoo siitä, että olen vakavissani yrittämässä eduskuntaan. 

Tärkein rahanlähde on Hyvän arjen kalenteriprojekti, josta kertyi yli puolet koko rahoituksesta. Voin siis kiittää lähes tuhatta yksityishenkilöä ja yritystä, jotka ovat kalenterin itselleen hankkineet. Kalenterin tuotosta lahjoitimme lähes 1000 euroa sisäilmaongelmista kärsivälle synnytysosastolle TYKSiin. 

Rahoitusta olemme keränneet yrityksiltä ja erilaisten tapahtumien kautta yksityishenkilöiltä. Rahoitusta ei luonnollisesti ole tullut esimerkiksi verovaroista, ammattiyhdistysliikkeeltä. Kokoomusyhdistysten tuki minulle on 750 euroa. Omia varoja olen käyttänyt 5 000 euroa.

Budjetissa ei kuitenkaan huomioida kaikkia niitä lukuisia työtunteja, joita kaikki tiimini vapaaehtoiset tähän projektiin käyttävät. Ne ovat kaikkein arvokkain ja olennaisin osa eduskuntavaaliehdokkuuttani. Budjetissa en myöskään ole huomioinut ansiomenetyksiä, joita yrittäjänä minulle kampanjoinnin aikana vääjäämättä syntyy. 

Suuri kiitos siis kaikille omaa työtään tälle projektille antaneille, kalentereita- tai tapahtumalippuja hankkineille tai muilla tavoin projektiani tukeneille! Toivottavasti tämä on juuri oikea summa läpimenoon. Toivottavasti vaalirahakohujen jälkeen aidolla konkreettisella avoimuudella, joka ei ole pelkkiä kauniita sanoja, on arvoa!

Kirjoitus on julkaistu alunperin 10.4. ja tekstiä muokattu 18.4. 

Avainsanat: Vaalirahoitus, Avoimuus, Hyväarki